Veiligheid

Spelregels

Voor de veiligheid, gezondheid, gezelligheid (en herkenbaarheid) tijdens trainingen en toertochten zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Tijdens trainingen en tochten rijden we, zoveel als mogelijk, in clubkleding
 • Tijdens trainingen en tochten is het dragen van een helm verplicht
 • Wat betreft de veiligheid van de groep en overige verkeersdeelnemers houden wij ons te allen tijde aan de verkeersregels. De belangrijkste aandachtspunten zijn:
  • Rood licht = stoppen
  • Op verplichte fietspaden rijden
  • Geef andere verkeersdeelnemers geen aanstoot door te schreeuwen, maar maak gebruik van een bel.
  • Pas je snelheid aan de verkeerssituatie aan en probeer niet in te halen op plaatsen waar je anderen overlast bezorgt.
 • Bij obstakels worden de volgende signalen aan de medefietsers doorgegeven:
  • geparkeerde auto inhalen of inhalen van verkeersdeelnemers: “voor” en signaal geven met je rechterhand.
  • tegenliggers: “tegen” en zo nodig met linkerhand signaal geven.
  • hobbels, gaten, split, tak: “hobbel”, “gat”, “split”, “tak” en de plaats aanwijzen
 • Wanneer er achter in een groep mensen afhaken of af dreigen te haken (omdat de snelheid vooraan te hoog is) wordt dit doorgegeven, zodat de snelheid kan worden aangepast
 • Bij gezamenlijke tochten passen we de snelheid aan de langzaamste rijder aan. We laten iemand die het door uitputting niet kan volhouden nooit alleen achter!!!
 • (Toer) tochten vinden alleen doorgang bij voldoende belangstelling en acceptabel weer. Bij twijfel altijd even contact op nemen met de coördinator.

 

Meer items over veiligheid volgen nog